Hyvinvointialueelle uusi malli ikääntyneiden ostopalveluiden tuottamiselle

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa on ollut vuodesta 2019 lähtien käytössä niin sanottu käänteinen palveluseteli. Käänteisen palvelusetelimallin piirissä on ollut yhteensä reilu 2000 ikääntyneiden palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon asiakasta. Palvelusetelimalli ei kuitenkaan vastaan tämänhetkistä lainsäädäntöä.

Hyvinvointialueen tulee palvelujen järjestäjänä turvata iäkkäille henkilöille heidän tarpeisiinsa nähden riittäviä ja oikea-aikaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelujen järjestäminen ikääntyneiden palveluissa on jo pitkään perustunut monituottajuuteen. Merkittävien asiakasmäärien ja investointitarpeiden takia palveluja on kuitenkin hankittava jatkossakin myös ostopalveluina. Lisäksi monituottajuuteen perustuva toimintamalli turvaa iäkkäille henkilöille heidän hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään, itsenäistä suoriutumistaan ja osallisuuttaan tukevat palvelut.

Hyvinvointialueen esityksen mukaan palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon palveluiden hankintoja valmistellaan jatkossa erillisinä hankintoina. Kaikkiin kolmeen eri hankintaan luodaan yhtäläinen hankintamenettely, joka on hankintalain dynaamisen hankintajärjestelmän kaltainen.

Uuden toimintamallin tavoitteena ovat asiakkaan valinnan vapauden säilyminen, uusien yritysten joustavan markkinoille pääsyn mahdollistaminen sekä palvelun laadun yhdenmukaistaminen vastaamaan omaa palveluntuotantoa sekä kuntien taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli. Suunnitteilla olevalla hankintamenettelyllä mahdollistetaan myös huomattavasti nykyistä joustavammat sopimuskauden aikaiset muutokset sopimuksien ja palvelujen sisältöön.

Hyvinvointialueen hallitus käsittelee ja tekee päätöksen hankintatavan muutoksesta ja hankinnan käynnistämisestä 24.5. kokouksessaan. Hyvinvointialueen tavoitteena on turvata nykyisten asiakkaiden hoidon jatkuvuus niin, ettei asiakkaan palveluntuottaja vaihdu tarpeettomasti. Hankintatavan muutos ei myöskään vaikuta asiakasmaksuihin.