Hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan tietoa sekä naisilta että miehiltä – vielä ehdit vastata kyselyyn

Miten voit mies?
Päijäthämäläisillä on nyt erinomainen tilaisuus kertoa omasta hyvinvoinnistaan, kokemuksistaan ja tuentarpeistaan. Kyselyyn kaivataan erityisesti miesten vastauksia, sillä tällä hetkellä kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia on naisia. Tilastojen perusteella tiedämme, että miesten ja naisten elinajanodotteessa ja terveydessä on eroja. Olisi tärkeä tietää yksityiskohtaisemmin, onko koetussa hyvinvoinnissa eroja sukupuolten välillä ja miten kaikkien asukkaiden hyvinvointia voidaan vahvistaa.

Vastaa kyselyyn
Hyvinvointia tarkastellaan kyselyssä laaja-alaisesti osallisuuden, toimintakyvyn ja elinympäristön näkökulmista. Kysely on auki 26.9. asti. Vastaajien ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Hyvinvointikysely toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Soten sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson yhteistyönä.

Kysely löytyy osoitteesta https://link.webropol.com/s/hyvinvointi-PH-21