Huumeriippuvaisten korvaushoito siirtyy hyvinvointialueen toiminnaksi toukokuussa

Lääkkeitä

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat sopineet yhteisymmärryksessä opioidikorvaushoidon tuottamista koskevan sopimuksen päättämisestä. Sopimuskausi oli kaksivuotinen ajalla 1.1.2019-31.12.2020 ja nyt käynnissä on ns. optiovuosi.

Osapuolet ovat sopineet, että Hoiva Oy lopettaa palvelujen tuottamisen 2.5.2021. Sopimus päättyy, koska palveluntuottajalla on ollut rekrytointihaasteista aiheutuvia ongelmia, jotka ovat liittyneet hoidon suunnitelmallisuuteen ja seurantaan.

Hyvinvointialue tuottaa 3.5. alkaen korvaushoidon palvelut omana toimintana. Palvelua tuotetaan myös Heinolalle ja Sysmälle.

Korvaushoidon asiakkaita on noin 150. Toimintaa pyritään jatkamaan entisissä tiloissa osoitteessa Vesijärvenkatu 11, eikä muutos edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Muutoksella hyvinvointialue pyrkii varmistamaan turvallisen ja laadukkaan hoidon jatkuvuuden korvaushoidon asiakkaille.