Hollolan uusi sote-keskus tarjoaa laajat perustason sosiaali- ja terveyspalvelut tammikuusta lähtien 

Hollolan sote-keskus osoitteessa Terveystie 2
Kuva: Tuomo Vesikko

Hollolan uusi sote-keskus avautuu asiakkaille reilun kuukauden kuluttua tammikuun 3. päivä. Uudet tilat merkitsevät paitsi perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttoa uuteen sijaintiin myös aiempaa tarkoituksenmukaisempien ja kustannustehokkaampien palvelutapojen käyttöönottoa. Sote-keskukseen muuttavien palvelujen yhteystiedot sijaintiosoitetta lukuun ottamatta säilyvät nykyisellään, myös ajanvaraus jatkuu entisellään. Uusi sote-keskus sijaitsee osoitteessa Terveystie 2.

Uusien tilojen opastukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.  Sote-keskuksen suunnittelussa on pantu painoa tilankäytön joustavuuteen, muunneltavuuteen, energiatehokkuuteen ja kestävyyteen.

Asiakas saa oman hoitotiimin
Sote-keskuksessa avosairaanhoidon hoitajien ja lääkärien vastaanotot muodostavat moniammatillisen asiakkaita palvelevan tiimin ytimen. Avosairaanhoidon vastaanotot sijaitsevat Hollolan sote-keskuksen toisessa kerroksessa. Avosairaanhoidossa on kolme tiimiä, jotka kaikki hoitavat sekä pitkäaikaissairauksia että kiirevastaanottoja.

Kun asiakas ottaa yhteyttä sote-keskukseen, hänelle nimetään oma tiimi. Yhteydenotto tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse, jolloin arvioidaan hoidon tarve ja hoito aloitetaan heti ensimmäisestä kontaktista. Asiakas voidaan ohjata jo heti esimerkiksi farmaseutille tai fysioterapeutille. Vielä tämän vuoden puolella digitaaliset palvelut laajenevat ja asiakkaiden käyttöön tulee digiklinikan  etävastaanottopalvelu. Tämä nopeuttaa yhteydenottoa ja hoitoon pääsyä niiden asioiden kohdalla, joissa etävastaanotto on mahdollista. Uusi  asiointikanava otetaan käyttöön perinteisemmän vastaanoton rinnalle.

Myös laboratoriopalvelut siirtyvät moderneihin tiloihin
Salpakankaan laboratoriopalvelut muuttavat uusin tiloihin ja avautuvat asiakkaille maanantaina 3. tammikuuta. Nykyinen laboratorio palvelee vanhoissa tiloissa perjantaihin 31. joulukuuta kello 10 saakka.

Uudessa Salpakankaan laboratoriossa asiakkaita varten käytössä on neljä verinäytteenoton huonetta, joista yksi soveltuu lisäksi EKG-tutkimuksiin ja yksi gynekologiseen näytteenottoon.

Salpakankaan kuvantamispalvelut kolme viikkoa kiinni muuton vuoksi
Hollolan Salpakankaan sote-keskuksen röntgen on kiinni 13. joulukuuta lähtien 2. tammikuuta saakka. Kuvantamisyksikkö muuttaa Hollolan uuteen sote-keskukseen ja palvelee asiakkaita siellä maanantaista 3. tammikuuta lähtien.

Kuvauslaitteen siirto purkuineen kestää kolme viikkoa. Siirron aikana asiakkaita palvelevat Lahden sote-keskuksen, Asikkalan, Orimattilan, Nastolan ja keskussairaalan kuvantamisen toimipisteet.

Keskussairaalan Akuutti24:ssä kuvataan vain akuutit tapaturmat. Akuuttien tapaturmien hoitoon hakeudutaan normaaliin tapaan sote-keskukseen Salpakankaalle. Lääkärin tutkimuksen jälkeen asiakas ohjataan tarvittaessa röntgenkuvaukseen Akuutti24:ään. Jos kuvissa todetaan murtuma, jatkohoito, esimerkiksi kipsaus, tapahtuu Akuutti24:ssä. Mikäli kuvissa ei ole murtumaa, toimitaan terveyskeskuslääkärin ohjeiden mukaisesti.

Suun terveydenhoidossa käyttöön Kerralla enemmän -klinikka
Suun terveydenhoidon palvelut löytyvät Hollolan uuden sote-keskuksen kolmannesta kerroksesta, jossa otetaan tarvittaessa myös suun, hampaiston ja leukojen röntgenkuvat.

Uudet vastaanottotilat mahdollistavat moniammatillisen toimintamallin laajasti myös suun hoidossa. Kerralla enemmän -klinikka aloittaa tammikuussa ja asiakas saa näin moniammatillista hoitoa yhdellä käynnillä hoidon tarpeen mukaisesti. Hoitoon pääsy nopeutuu ja hoitojaksot lyhenevät. Digiklinikan käyttöönotto mahdollistaa jatkossa chat- ja etävastaanottoasioinnin hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin kanssa.

Kuntoutuspalveluja kaikenikäisille
Kuntoutuksen palvelut tulevat sijoittumaan sotekeskuksessa useaan eri paikkaan. Lasten ja nuorten kuntoutus sijoittuu rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen yhdessä muiden lasten ja perheiden palveluiden kanssa. Yksikössä annetaan lasten fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluja.

Aikuisten kuntoutus puolestaan löytyy rakennuksen toisesta kerroksesta. Yksikön fysioterapeutit osallistuvat tiiviisti avosairaanhoidon tiimimallin toteuttamiseen, näkyvimpänä palveluna on fysioterapeuttien suoravastaan-ottotoiminta. Asiakas siis voidaan ohjata jo ensiyhteydenotosta fysioterapeutin luokse ilman, että ensin tarvitaan käynti lääkärin vastaanotolla.

Lisäksi fysioterapeutit tuottavat asiakkaille yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Yksikössä työskentelee myös toimintaterapeutti, joka ottaa vastaan aikuisasiakkaita. Toimintaterapeutti tekee myös kotikäyntejä. Rakennuksen toiseen kerrokseen tulevat kotikuntoutuksen toimistotilat. Itse palvelu annetaan asiakkaille kotona. Asiakas hyötyy siitä, että kuntoutuspalvelut ovat saatavilla samassa rakennuksessa muiden palveluiden yhteydessä.

Muistihoitajan vastaanotto sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen. Muistihoitaja toimii avosairaanhoidon vastaanottotoimintojen yhteydessä hissin ja odotusaulan läheisyydessä, joten hänet on nykyistä helpompi asiakkaan tavoittaa.

Tutut sosiaalipalvelut jatkavat uusissa tiloissa
Uuden sote-keskuksen toiseen kerrokseen sijoittuvat perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykososiaalisen kuntoutuksen kotiin vietävät palvelut, päihdetyön palvelut sekä työikäisten asiakasohjauksen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat.

Sote-keskuksen ensimmäiseen kerrokseen muuttavat vammaispalveluiden, perhesosiaalityön sekä lastensuojelun asiakasohjaus sekä alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden pikkulapsitiimin palvelut. Myös Salpakankaan neuvola muuttaa uuteen sote-keskukseen. Muuton vuoksi neuvolapalvelut ovat väliaikaisesti kiinni keskiviikosta 29. joulukuuta tammikuun 3. päivään saakka.