Hollolan sote-keskus sai tunnustusta kandiystävällisyydestään 

Hollolan sote-keskus on nimetty kandiystävälliseksi terveysasemaksi. Tunnustuksen on antanut Medisiinariliitto, joka edustaa lähes kaikkia Suomessa opiskelevia lääketieteen opiskelijoita sekä ulkomailla lääketiedettä opiskelevia suomalaisia.

Valintakriteereinä olivat kandien kokema perehdytyksen ja seniorituen järjestelyt, työmäärän sopivuus sekä vastaanottavainen ja työssä jaksamista tukeva ilmapiiri. Painoarvoa oli myös sillä, että palautetta tehdystä työstä sai pitkin kesää, koulutusta oli tarjolla ja siihen oli myös mahdollista osallistua.

Tunnustuksesta iso kiitos kuuluu kandien ohjaamiseen osallistuneille ja koko työyhteisölle. Päijät-Soten tavoitteena on olla Suomen sote-alan paras työpaikka vuoden kuluttua.