Henkilöstön hyvinvointia vahvistamaan suunnitteilla laaja kirjo toimenpiteitä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suunnittelee työntekijöidensä hyvinvoinnin vahvistamista laajalla joukolla toimenpiteitä lähivuosina. Yhtymän hallituksen käsittelyssä on ensi maanantaina Päijät-Soten uusi henkilöstöstrategia, jonka toteutukseen toimenpiteet liittyvät.

Strategia linjaa yhtymän henkilöstöjohtamista ja koko työyhteisön kehittämistä vuoden 2023 loppuun, jolloin tulevilla hyvinvointialueilla on ensimmäinen toimintavuosi takanaan ja vastuu henkilöstöstä on siirtynyt hallitusti niille.

Strategiaa on valmisteltu yhtymässä kevät ja kesä, ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus kommentoida ensimmäistä luonnosta koko kesän ajan. Valmistelussa oli mukana satoja yhtymän työntekijöitä työpajojen, kyselyn, keskustelu- ja infotilaisuuksien sekä haastattelujen kautta. Työtä koordinoineen konsulttiyrityksen Nordic Healthcare Groupin edustaja Olli Tolkki kuvaa henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksia ainutlaatuisen laajoiksi vastaaviin strategiaprosesseihin verrattuna.

Toimenpiteet on niputettu kuuteen osa-alueeseen, jotka on otsikoitu näin: luja yhteishenki, laadukas toiminta, turvattu työhyvinvointi, reilu johtaminen, vankka osaaminen ja vahva työnantajakuva. Toimenpidesuunnitelma tarkentuu, kun hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt varsinaisen strategian.

Alustavasti suunnitelma sisältää sellaisia toimia kuten työterveyshuollon laajentamista, työhön liittyvän väkivallan uhkan vähentämistä tila- ja tukipalveluratkaisuilla, johtamisvalmennusta, palautekulttuurin kehittämistä, palkitsemisjärjestelmän uudistamista ja perehdytyksen tehostamista.

– Henkilöstön saatavuuteen ja kuormittumiseen liittyvät kysymykset ovat tärkein yksittäinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän suoriutumisen avain tulevina vuosina kautta maan. Vaikka haasteet ovat kansallisia, alueellisten toimijoiden täytyy pyrkiä niitä jatkuvasti ratkomaan. Yhtymän johtamisessa ja hyvinvointialueen suunnittelussa tulee vielä entistäkin enemmän korostaa ratkaisujen löytämistä tilanteessa, jossa omistajien tiukka rahoitustilanne asettaa omat vaateensa, toteaa toimitusjohtaja Marina Erhola.

Yhtymä rekrytoi jokaiseen osa-alueeseen omista työntekijöistään vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on suunnitella ja koordinoida niitä käytännön asioita ja tekoja, joilla tavoite saavutetaan. Osalla toimenpiteistä on kustannusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa toteuttamisen aikatauluun, kun taas osa toimista voidaan toteuttaa pelkästään työkäytäntöjä ja toimintamalleja muuttamalla.

Lue lisää hallituksen esityslistalta