Harjun terveyden ensimmäiset yhdeksän kuukautta – hoitoon pääsee nopeasti, Digiklinikalla jo 24 000 käyntiä

Harjun terveys on vastannut Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-keskuspalveluiden tuottamisesta tämän vuoden alusta lähtien. Toiminta on käynnistynyt suunnitellusti.

– Hoidon saatavuus on saatu nopeasti hyvälle tasolle, ja asiakkaamme ovat olleet pääosin erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Toimintaa on nyt takana vasta yhdeksän kuukautta ja moni asia vaatii vielä paljon työtä. Tässä kohtaa voin jo kuitenkin ylpeänä kiittää Harjun terveyden noin kuuttasataa huippuammattilaista. Hyvät tulokset näkyvät jo nyt, vaikka työ on vasta alussa, sanoo käynnistysvaiheen toimitusjohtaja Joonas Turunen.

– Yhteisyritystä perustettaessa tavoitteena oli julkisten ja yksityisten parhaiden kyvykkyyksien yhdistäminen sote-palvelujen tuottamisessa. Ensimmäisten yhdeksän kuukauden perusteella tavoite ollaan saavuttamassa, toteaa hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola.

Sairaanhoitaja Jenny Ahola-Virtanen vastaa asiakkaiden soittoihin ja ohjaa heitä oikean palvelun piiriin Harjun terveyden käyttöönottamassa tiimimallissa.

Uusi tiimityömalli käytössä – hoidon saatavuus hyvällä tasolla

Harjun terveydelle asetettujen tavoitteiden eteen on alkuvuoden aikana tehty useita toimia, joita julkisessa perusterveydenhuollossa ei aiemmin ole ollut Suomessa laajassa käytössä.

Sote-keskuksissa on kevään aikana siirrytty moniammatilliseen tiimityömalliin. Tiimeissä työskentelee lääkäreiden ja hoitajien lisäksi myös fysioterapeutteja, psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja suuhygienistejä. Osin tiimityömallin ansiosta hoidon saatavuus on saatu erittäin hyvälle tasolle.

-Avosairaanhoidon palveluissa asiakkaan palvelutarpeen ratkaisu alkaa heti ensikontaktissa ja asiakkaalle voidaan tarjota ensimmäistä vastaanottoaikaa myös kiireettömissä asioissa pääasiassa samalle tai seuraavalle päivälle. Kaikki koronan myötä syntyneet hoitojonot on kevään aikana purettu, kuvailee Turunen.

– Suun terveyden palveluissa asiakkaille pystytään tarjoamaan ensimmäistä vapaata kiireetöntä aikaa hammaslääkärille pääosin yhdeksän päivän kuluessa. Suuhygienistien osalta ensimmäistä aikaa tarjotaan kolmen päivän sisällä, hän täydentää.

Myös yksiköiden aukioloaikoja on laajennettu suunnitellusti. Avosairaanhoidon käynneistä alkuvuoden aikana noin seitsemän prosenttia on toteutunut iltaisin ja viikonloppuisin. Harjun terveyden kiirevastaanoton suosio on ollut koko vuoden tasaisessa kasvussa. Syyskuussa kiirevastaanotolla tuotettiin alueen asukkaille noin 3300 käyntiä.

– Harjun terveyden avosairaanhoidon palveluissa on alkuvuoden aikana tuotettu noin 0,38 miljoonaa potilaskontaktia – luku ei sisällä koronarokotuksia. Tämä on lähes neljännes (23 %) enemmän kuin vastaavassa toiminnassa vuotta aikaisemmin, Turunen toteaa.

Digiklinikalle suuri suosio – puhelinpalvelusta takaisinsoitto saman päivän aikana

Harjun terveyden ympärivuorokautinen Digiklinikka on alkuvuoden aikana saavuttanut suuren suosion. Digiklinikalla on tuotettu alkuvuoden aikana jo 24 000 käyntiä neljällä eri asiointikanavalla. Asiakkaat ovat päässeet Digiklinikalla yleislääkärin vastaanotolle keskimäärin neljän minuutin odotusajalla.

Toiminta-alueeltamme yli 46 000 asiakasta on ladannut matkapuhelimeensa OmaMehiläinen-sovelluksen. Heistä kolmasosa käyttää julkisten palveluiden Päijät-Sote-käyttäjäprofiilia. Päijät-Sote-profiilin integroituminen LifeCare-potilastietojärjestelmään on mahdollistanut asiakkaille laajat toiminnallisuudet sovelluksessa. Asiakkaat voivat sovelluksen kautta esimerkiksi tutkia ajanvarauksiaan, perua varattuja aikoja, selata laboratoriotutkimustuloksia, asioida sähköisesti esimerkiksi lapsensa puolesta, palauttaa lomakkeita sähköisesti sote-keskukseen sekä tulevien viikkojen aikana myös selata sairaskertomustietojaan ja laboratoriolähetteitään, listaa Turunen.

-Puhelinpalvelun vasteaika on syksyn aikana vakiintunut hyvälle tasolle. Tiimityömalliin siirryttäessä keväällä puhelinpalvelu oli paikoin ruuhkautunut, mutta syys-lokakuussa takaisinsoiton vasteaika on ollut keskimäärin 36 minuuttia ja kaikkiin takaisinsoittoihin on soitettu saman päivän aikana. Lokakuussa vasteaika on ollut keskimäärin jo alle 30 minuuttia ja palvelutaso on syksyn edetessä parantunut.

Asiakkaat tyytyväisiä – henkilöstötyytyväisyys tasaisessa kasvussa

Harjun terveyden asiakastyytyväisyys on ensimmäisen yhdeksän toimintakuukauden jälkeen erinomaisella tasolla.

– Asiakasuskollisuutta mittaavaan NPS-kyselyyn on vastannut alkuvuoden aikana jo noin 22 000 asiakasta. Avosairaanhoidon palveluiden kumulatiivinen NPS on 73 ja suun terveydenhuollon palveluiden NPS on 90, kun asteikko on -100 – +100. Yli 50 ylittävää tulosta voidaan pitää julkisrahoitteisessa perusterveydenhuollossa erinomaisena, kertoo Turunen.

Myös henkilöstön tyytyväisyys uuteen tiimimalliin on ollut tasaisessa kasvussa. Syyskuussa tiimien lääkäreiden antama arvio työtyytyväisyydestään oli 3,9/5 ja hoitajien 3,5/5.

– Harjun terveys on julkisen perusterveydenhuollon edelläkävijä. Toiminnassa toteutuvat monet hallituksen sote-uudistuksessa asettamat tavoitteet – moniammatillinen tiimityö, terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden integraatio, nopea hoitoonpääsy ja digitaaliset palvelut, toteaa Turunen lopuksi.