Harjun terveyden ensimmäinen vuosi sujui odotusten mukaisesti – hoidon saatavuus on parantunut kaikissa toiminta-alueen kunnissa

Sairaanhoitaja Jenny Ahola-Virtanen vastaa asiakkaiden soittoihin ja ohjaa heitä oikean palvelun piiriin Harjun terveyden käyttöönottamassa tiimimallissa.

Yli 130 000 asukkaan perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut tuottava Harjun terveys on kansallisesti edelläkäyvä malli, joka on mahdollistanut nopean toimintatapojen uudistamisen ja digitaalisten palveluiden kehittämisen. Vastaanottopalveluissa on siirrytty moniammatilliseen tiimityöhön, jossa potilaan hoito alkaa heti ensimmäisestä kontaktista.

– Olen todella ylpeä kuudensadan ammattilaisemme onnistumisesta ensimmäisen vuoden aikana. Koronapandemian keskellä olemme pystyneet tarjoamaan hyvää hoitoa, johon potilaamme ovat olleet tyytyväisiä. Tästä kertoo myös palveluidemme suositteluindeksi NPS, joka oli koko vuoden osalta 72, sanoo toimitusjohtaja, terveydenhuollon erikoislääkäri Petja Orre.

– Hyvinvointialue on ohjannut palvelujen tuottajaa vahvana tilaajana säännöllisesti. Toiminta perustuu strategisesti vahvan järjestäjän ja joustavan palveluntuottajan väliseen tiiviiseen yhteistyöhön sekä mahdollisesti esiintyvien ongelmien ripeään ratkaisemiseen. Palvelujen saatavuudelle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Toiminnan vakiintuessa tilaaja odottaa myös henkilöstötilanteen vakiintumista, toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola.

Hoidon saatavuus on ollut Harjun terveydessä kansallisesti vertaillen erinomaisella tasolla. Harjun terveydessä on pystytty tarjoamaan kiireetöntäkin vastaanottoaikaa pääasiassa samalle tai seuraavalle päivälle. Hoidon saatavuus on parantunut tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Täten alueella on jo ennakoivasti siirrytty lainsäädännön myöhemmin edellyttämään hoitotakuun mukaiseen toimintaan.

Harjun terveyden Digiklinikka on Suomen laajin julkisen terveydenhuollon etävastaanottojen tuottaja.  Etälääkärivastaanottojen määrä on 10 % kaikista Harjun terveyden lääkärivastaanotoista. Digiklinikka laajeni loppuvuodesta 2021 myös hyvinvointialueen omana tuotantona muutoin hoitamien Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskusten käyttöön.

– Nopea yhteydensaanti puhelimella ja erinomainen hoidon saatavuus ovat toimivan perusterveydenhuollon kulmakiviä. Lahden sote-keskus palvelee alueen asukkaita myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja lisäksi apua on saatavilla ympäri vuorokauden digiklinikalla. Näiden ansiosta yhä useamman on ollut mahdollista asioida palveluissamme, sanoo Orre.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Harjun terveydessä toteutui avosairaanhoidossa 476 000 potilaskontaktia, joka on 25 % enemmän kuin vuonna 2020. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärillä käyntejä oli 76 000, joka on 16 % edellisvuotta enemmän. Syksyn aikana potilaiden kokemaa laatua (PROM = Patient Reported Outcome Measure) seurattiin PEI-mittarilla. Vastaajista 64 % ilmoitti pärjäävänsä paremmin tai paljon paremmin hoitokontaktin jälkeen (n=1676).

Yhteydensaannin nopeus on ollut vuonna 2021 keskeinen kehityskohde. Joulukuussa puheluun vastattiin keskimäärin 33 minuutissa.  Koronarokotuksiin liittyviä puheluja hoidettiin 56 000 kappaletta, vasteaika on kuitenkin ollut tavoiteltua pidempi.

Harjun terveyden tavoitteena on olla alueensa houkuttelevin työnantaja sote-alan ammattilaisille. Henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä on seurattu ensimmäisen vuoden aikana tiiviisti. Moniammatillisten tiimien työtyytyväisyys oli hoitajien osalta 3,5/5 ja lääkäreiden osalta 3,7/5. Henkilöstössä tapahtui liikkeenluovutuksen jälkeen vaihtuvuutta keväällä 2021, mutta vaihtuvuus on syksyllä 2021 selkeästi vähentynyt.

Harjun terveyden ensimmäisen toimintavuoden taloudellinen tulos oli odotusten mukainen. Yhtiön ensimmäisen tilikauden tulosta rasittavat syksyn 2020 käynnistysvaiheen kulut sekä vuonna 2021 toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen tehdyt laajat investoinnit, kuten henkilöstön koulutus uuteen tiimityötapaan ja digialustan kehittämiseen. Käynnistysvaiheeseen liittyvien kertaluonteisten kulujen jälkeen Harjun terveyden tulos oli käynnistysvaiheen pidennetyltä tilikaudelta (2020-2021) yhteensä -276 000 euroa (-0,7 % suhteessa liikevaihtoon). Kannattavuusnäkymän ennakoidaan parantuvan vuodelle 2022 toiminnan vakiintuessa.