Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.2.2021

Päätös koskee Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen päätöstä 22.6.2020, § 11. Päätös oli salassa pidettävä ja koski ateriapalvelujen kilpailutuksen aloittamista. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Päätös on liitteenä.

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.2.2021.