Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1.7.2021

Päätös koskee Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen päätöksestä 20.1.2020, § 2 ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointialuekokouksen päätöksestä 7.8.2020, § 11 tehtyjä valituksia. Päätökset koskivat sosiaali- terveyskeskuspalvelujen kilpailutusta ja hankintaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus jätti valitukset osittain tutkimatta ja osittain hylkäsi valituksen. Päätös on liitteenä.

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 9.7.2021.