Ensihoidon asiakkaat saavat tekstiviestin palautteen antamismahdollisuudesta maanantaista lähtien

Päijät-Sote tehostaa asiakaspalautteiden keräämistä ja laajentaa tekstiviestien kokeilukäytön ensihoidon asiakkaisiin. Palautetta kerätään suurimmalta osalta ensihoidon asiakkaista. Tekstiviesti lähtee esimerkiksi yhden ensihoitajan miehittämän ensihoidon yksikön sekä pelastuslaitoksen ja hyvinvointialueen ambulanssien asiakkaille.

Jo aiemmin tänä syksynä palautteen keräämisen vauhdittaminen tekstiviestein on otettu käyttöön Päijät-Soten perhekeskuksen neuvola- ja kuntoutuspalvelujen asiakkailla, neuvolan asiakasohjaukseen soittaneilla ja sosiaalihuollon neuvonnassa.

Tavoitteena on saada lisää arvokasta tietoa asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi. Myös nettisivuille halutaan nähtäväksi säännöllisesti päivittyvää tietoa asiakaspalautteista.

– Palautteen antamisesta halutaan tehdä mahdollisimman vaivatonta asiakkaalle. Asiakas saa tekstiviestitse linkin palautekyselyyn ja linkkiä painamalla hän voi vastata kyselyyn puhelimensa selaimella. Vastaaminen on asiakkaalle maksutonta, kertoo vs. kehittämispäällikkö Marja Kettunen.

Yksi asiakas voi saada korkeintaan yhden kyselyn esimerkiksi kuukauden sisään, vaikka hän asioisi usein tietyssä toiminnossa. Tekstiviestin lähettäjäkentässä asiakas näkee nimen Paijatsote.

Jos syksyn aikana käynnistetty kokeilu osoittautuu toimivaksi, palautteiden keruu tekstiviestein on suunnitelmissa laajentaa koskemaan kaikkia hyvinvointialueen tuottamia palveluja.

Kokeilu toteutetaan rakenneuudistushankkeen rahoituksella osana THL:n vetämää asiakaspalautetiedon keräämisen kansallista kehittämistä.