Kokeilun tausta ja tavoitteet

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu toteutetaan Päijät-Hämeessä osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa vuosien 2022–2023 aikana.

Kokeilun tausta

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu toteutaan Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti ja osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Rahoitus kokeilulle on saatu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen vuoden 2021 täydentävässä valtionavustushaussa. Kokeilun toteutusta ja seurantaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Seurannan tulosten perusteella tehdään päätös mahdollisesta nuorten maksuttoman ehkäisyn säädösperusteisesta vakinaistamisesta.

Kokeiluun osallistuvilla alueilla on kokeilun yhteydessä mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Alle 25-vuotiaiden maksuttoman raskaudenehkäisyn kokeilussa kehitettävät ehkäisypalvelut sisältävät raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen. Tarjolla oleviin ehkäisyvaihtoehtoihin kuuluvat seuraavat raskauden ja seksitautien ehkäisyyn liittyvät menetelmät: ehkäisypillerit, -renkaat, -laastarit, -kierukat, -kapselit ja kondomit.

Kokeilun tarkoitus ja tavoitteet

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman raskaudenehkäisyn kokeilun tavoitteena on parantaa nuorten seksuaaliterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia, raskaudenkeskeytyksiä ja seksitautitartuntoja sekä kehittää nuorten seksuaaliterveyspalveluita yhdessä nuorten kanssa.

Tarkoituksena on järjestää kattavat ehkäisypalvelut, joiden keskeisinä toimintaperiaatteina ovat palvelujen yhdenmukaisuus, oikea-aikaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu ja potilasturvallisuus. Palveluiden yhdenvertaisuutta ja yhteentoimivuutta on tarkoituksena parantaa luomalla Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle yhtenäinen ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonnan malli ja ehkäisyneuvonnan ammattilaisten verkosto. Kokeilun aikana selvitetään digitaalisten ratkaisujen käyttökohteita ehkäisyneuvonnassa. Palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden parantamiseksi arvioidaan tarvetta henkilöstön väliselle uudelle työnjaolle

Kaikilla alle 25-vuotiailla sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta tulee olla saatavilla kaikki ehkäisymenetelmät, joista terveydenhuollon ammattilaisen kanssa valitaan sopivin. Eri henkilöstöryhmien osaaminen ehkäisymenetelmien valinnassa, yksilöllisessä riskien arvioinnissa ja kliinisessä toiminnassa varmistetaan henkilöstön riittävällä koulutuksella.