Tukea ammattilaisille

Kaikki toimijat voivat edistää asukkaiden hyvää ravitsemusta ja jakaa ruokailoa omalla toimintakentällään. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan tukea eri ikäisten asukkaiden terveyttä edistäviä ja kestäviä ruokavalintoja, vahvistaa lasten terveen painon kehitystä, ehkäistä työikäisten ylipainoa ja elintapasairauksia sekä edistää ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ja toimintakykyä.