Ateriapalveluiden hankinta etenee suunnitellusti

pasta-annos lautasella

Hyvinvointiyhtymän ateriapalveluiden kilpailutus on edennyt lopullisten tarjousten pyytämiseen. Hankintamenettelyyn kuuluvien neuvottelujen kaksi kierrosta ovat takana. Hankinnalla yhtymä varmistaa laadukkaat ateriat muun muassa ympärivuorokautisen hoivan asukkaille, keskussairaalan potilaille ja yhtymän henkilöstöravintoloissa ruokaileville.

Yhtymä on laatinut ateriapalveluiden lopullisen tarjouspyynnön neuvotteluvaiheen perusteella. Neuvotteluvaiheeseen osallistui neljä valittua neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneista palveluntuottajista. Tarjouksen voivat jättää neuvottelumenettelyyn valitut palveluntuottajat 26.05.2021 mennessä.

Hankintapäätös on tarkoitus tehdä kesäkuussa viikolla 25. Hankintapäätöksen jälkeen käynnistyy palvelujen haltuunotto.

Hankinta varmistaa laadukkaat ateriat

Hankinnan tavoitteena on parantaa hyvinvointiyhtymän ateriapalvelujen kokonaishallintaa sekä taata yhtymän asiakkaille laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita kustannustehokkaasti. Ateriapalvelut ovat merkittävä osa hyvinvointiyhtymän asiakkaiden kokonaispalveluja ja esimerkiksi pitkäaikaisissa palveluissa ateriat vaikuttavat asiakkaiden elämänlaatuun ja toimintakykyyn.

Hankinta toteutetaan niin, että siinä huomioidaan mahdollisen sote-uudistuksen tuomat muutokset sekä palvelurakenteiden kehittäminen.