Ateriapalveluiden hankinta etenee suunnitellusti

pasta-annos lautasella

Hyvinvointialueen ateriapalveluiden kilpailutus on edennyt lopullisten tarjousten pyytämiseen. Hankintamenettelyyn kuuluvien neuvottelujen kaksi kierrosta ovat takana. Hankinnalla hyvinvointialue varmistaa laadukkaat ateriat muun muassa ympärivuorokautisen hoivan asukkaille, keskussairaalan potilaille ja hyvinvointialueen henkilöstöravintoloissa ruokaileville.

Hyvinvointialue on laatinut ateriapalveluiden lopullisen tarjouspyynnön neuvotteluvaiheen perusteella. Neuvotteluvaiheeseen osallistui neljä valittua neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneista palveluntuottajista. Tarjouksen voivat jättää neuvottelumenettelyyn valitut palveluntuottajat 26.05.2021 mennessä.

Hankintapäätös on tarkoitus tehdä kesäkuussa viikolla 25. Hankintapäätöksen jälkeen käynnistyy palvelujen haltuunotto.

Hankinta varmistaa laadukkaat ateriat

Hankinnan tavoitteena on parantaa hyvinvointialueen ateriapalvelujen kokonaishallintaa sekä taata hyvinvointialueen asiakkaille laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita kustannustehokkaasti. Ateriapalvelut ovat merkittävä osa hyvinvointialueen asiakkaiden kokonaispalveluja ja esimerkiksi pitkäaikaisissa palveluissa ateriat vaikuttavat asiakkaiden elämänlaatuun ja toimintakykyyn.

Hankinta toteutetaan niin, että siinä huomioidaan mahdollisen sote-uudistuksen tuomat muutokset sekä palvelurakenteiden kehittäminen.