Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785).

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.

Mikäli hoitoonne tai kohteluunne liittyy epäselvyyksiä tai ongelmia, Teidän tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä Teitä hoitaneen tai tutkineen yksikön henkilökuntaan tilanteen selvittämiseksi. Mikäli asianne ei selviä keskustellen Teillä on oikeus kirjalliseen valitusmenettelyyn. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Potilasasiamies – auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista, neuvoo ja auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai lääkevahinkoilmoituksen laadinnassa ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Toimialueeseen kuuluu:

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän erikoissairaanhoito, Työterveys Wellamo Oy sekä seuraavat terveysasemat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

Suojaamattomassa sähköpostissa ei pidä lähettää arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa. Tähän tarkoitukseen olevia suojauksia ei ole Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä käytössä. Sähköpostilla voitte laittaa soittopyynnön ja yleisluonteisia kysymyksiä.