Asiakaspalautetta kerätään pian tekstiviestein

Hyvinvointialue on kerännyt asiakaspalautetta systemaattisesti vuosien ajan avuksi palvelujen kehittämiseen. Huhtikuun aikana palautteen kerääminen tehostuu entisestään, kun Päijät-Sotessa asioineille lähtee tekstiviesti, jolla palaute on vaivatonta antaa.

Tavoitteena on saada lisää arvokasta tietoa asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi. Myös nettisivuille halutaan nähtäväksi säännöllisesti päivittyvää tietoa asiakaspalautteista.

– Asiakas saa tekstiviestitse palautekyselyn linkin, jota painamalla hän voi vastata kyselyyn puhelimensa selaimella. Vastaaminen on asiakkaalle maksutonta, kertoo kehittämispäällikkö Maiju Päivä.

Yksi asiakas voi saada korkeintaan yhden kyselyn esimerkiksi kuukauden sisään, vaikka hän asioisi usein tietyssä toiminnossa. Kyselystä käy ilmi asiakkaan asiointiyksikkö ja se personoidaan Päijät-Soten visuaalisen ilmeen mukaiseksi.

Mukana useampi yksikkö

Pari kuukautta kestävässä pilotissa Päijät-Sotesta mukana ovat ensihoito, päivystysapu, neuvolan asiakasohjaus, sosiaalihuollon neuvonta sekä Lahden perhekeskuksessa jo aloittaneet neuvolavastaanotto-, kuntoutus- ja arjen tuen palvelut.

Jos pilotti osoittautuu toimivaksi, palautteiden keruu tekstiviestein voidaan laajentaa koskemaan kaikkia hyvinvointialueen tuottamia palveluja.

Kokeilu toteutetaan rakenneuudistushankkeen rahoituksella osana THL:n vetämää asiakaspalautetiedon keräämisen kansallista kehittämistä.