Työtoiminta, työhönvalmennus ja työharjoittelu

Työtä ja työtoimintaa tuetaan järjestämällä sopiva ratkaisu henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Työtoiminta

Työtoiminta on tarkoitettu työikäisille henkilöille, jotka selviytyvät itsenäisesti arkirutiineista. Henkilöllä katsotaan olevan edellytyksiä osallistua työtoimintaan, jos toimintaan osallistuminen on mahdollista esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tukemana. Työmuotoina ovat erilaiset käytännön tehtävät.

Avotyötoiminta on päiväaikaista toimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla vastuuhenkilön ohjauksessa. Avotyössä tehdään työnomaisia avustavia tehtäviä ja toimintapäivien pituus määräytyy yksilöllisesti.

Työhönvalmentaja

Jos tavoitteesi on palkkatyöhön työllistyminen, voit saada työhönvalmentajan tukea. Työhönvalmennuspalvelu tarjoaa tukea työllistymiseen vammaisille ja osatyökykyisille. Työnhakijalle etsitään hänen kiinnostustaan ja osaamistaan vastaavia työtehtäviä. Työhönvalmennuksen tuki on työllistyjän, työnantajan ja työyhteisön käytössä työn etsinnästä lähtien koko työsuhteen ajan. Työhönvalmentaja voi auttaa esimerkiksi: harjoittelu- tai työpaikan etsimisessä ja hakemisessa, erilaisten tukien hakemisessa työllistyjälle ja työnantajalle, uuteen työympäristöön ja työyhteisöön tutustumisessa, työtehtävien oppimisessa ja räätälöinnissä.

Työhönvalmentajan lisäksi on mahdollisuus saada tukea myös vertaisvalmentajalta työharjoittelussa tai työssä. Vertaisvalmentaja on tukija, neuvoja, kannustaja ja työhönvalmentajan työpari. Vertaisvalmentaja voi auttaa esimerkiksi: asiakirjojen täyttämisessä ja toimittamisessa, asioinneissa (esim. virastot), työmatkojen opettelussa, työtehtävien opettelussa ja työyhteisöön liittymisessä.

Työharjoittelu

Työharjoittelu on kestoltaan määräaikainen ja sen tavoitteena on työllistyminen.­ Työharjoittelu on usein palkatonta. Kehitysvammaisilla on mahdollisuus saada työosuusrahaa päiväkohtaisesti.

Työkyvyttömyyseläke mahdollistaa monilla osa-aikatyön tekemisen eläkkeen ohessa. Kelan sivuilta voi tarkistaa työkyvyttömyyseläkkeen palkan ansaintarajan. Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki – kela.fi