Päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammainen henkilö voi tarvita päivittäisistä toiminnoistaan suoriutumiseen välineitä, koneita ja laitteita. Näitä voi tarvita liikkumiseen, viestintään sekä henkilökohtaiseen suoriutumiseen kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin voidaan myöntää tukea kunnan määrärahojen puitteissa. Korvauksen määrä voi olla puolet hankkimisesta aiheutuvista todellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Väline, kone tai laite voidaan myöntää myös korvauksetta käyttöön. Vakiomallisiin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin voidaan tehdä tarpeen mukaan käytön kannalta välttämättömiä muutostöitä ja nämä kustannukset korvataan kokonaan.