Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoitajana voi toimia ikääntyneelle, vammaiselle tai sairaalle omaiselle tai läheiselle. Omaishoitaja auttaa ja hoivaa arjessa muun muassa ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta ja lääkehoidosta hoidettavan tarpeiden mukaan.

Kunta voi myöntää sinulle omaishoidon tukea, jos läheisesi tai omaisesi tarvitsee hoitoa ja hoivaa ympärivuorokautisesti ja sitoudut hoitamaan häntä kotona. Omaishoidon tuessa ei ole ikärajoja, vaan laki koskee niin vammaisen lapsen vanhempia kuin iäkästä vanhempaansakin hoitavaa. Hoidettavan ja hoitajan tulee asua samassa taloudessa.

Yhdessä sosiaalihuollon työntekijän kanssa arvioitte tilanteen sitovuutta ja vaativuutta. Arvion perusteella voidaan tehdä päätös ja sopimus omaishoidosta. Sopimus takaa sinulle hoitopalkkion, vapaapäiviä, eläke- ja tapaturmavakuutuksen sekä tarvittavat sosiaalipalvelut.

Jos sinä tai läheisesi harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voit tehdä alustavan arvion omaishoitotilanteesta Omaolossa: Arvio omaishoitotilanteesta (omaolo.fi)

Myöntämisperusteet

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jolla korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai asumispalvelu.

Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoitaja

Omaishoitopalkkio on verotettavaa tuloa ja se kerryttää eläkettä alle 68-vuotiaalle hoitajalle. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on ympärivuorokautisesti sitovaa.

 

Omaishoitajien valmennukset Lahdessa syksyllä 2021

Valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille omaishoitotilanteessa oleville koko Päijät-Soten alueella. Osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitosopimusta. Osallistua voi vaikka olisi saanut kieltävän omaishoidontukipäätöksen. Mukaan voi ottaa oman tukihenkilön, joka toimii tukena omaishoitajuuden arjessa.

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu valmennukseen p. 044 416 4728 (arkisin klo 8–12.00). Jos osallistut Teamsin välityksellä, sinun ei tarvitse ilmoittautua.

Ohjelma

• Tiistai 23.11. klo 13–15 Omien tunteiden hallinta, elämän erilaiset roolit, stressinsieto
Osoite: Päijänteenkatu 1, Lahti (omaishoitoyhdistyksen ohjaama osuus).

 

Valmennusyhteistyössä