Lyhytaikainen huolenpito

Lyhtyaikaista huolenpitoa voidaan myöntää kiireellisen avuntarpeen vuoksi tai omaisten jaksamisen tueksi.

Lyhtyaikaista huolenpitoa voidaan myöntää kiireellisen avuntarpeen vuoksi tai omaisten jaksamisen tueksi, viikonlopun ajaksi, arkipäivinä, koulujen loma-aikoina sekä kouluaamuina tai iltapäivinä. Lyhytaikaista huolenpitoa voivat saada vammaiset lapset ja aikuiset. Huolenpito voidaan järjestää asumispalveluyksikössä, perhehoitona tai kotiin tuotavana hoitona.

Vammaispalveluiden työntekijä tekee päätöksen lyhytaikaisesta huolenpidosta yhdessä tekemänne arvion mukaan.

Lyhyt- ja pitkäaikaista asumista erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjoaviin yksiköihin Lyhytaikaishoito Helmeen, Lastentalo Sisuun ja Erityisasumisen Toivoon voi tutustua Facebookissa.