Henkilökohtainen apu

Voit saada henkilökohtaista apua, jos pysyvän vaikean vamman vuoksi tarvitset välttämätöntä avustamista tavanomaiseen elämään kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen avustaja auttaa sinua kotonasi päivittäisissä toimissa, esimerkiksi liikkumisessa, pukemisessa, peseytymisessä ja kodinhoidossa.

Järjestämistavat

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Järjestämistavoista päätettäessä on otettava huomioon henkilön omat toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimintoihin, työhön ja opiskeluun välttämätön avun määrä. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla myös pienempi, jos palvelusuunnitelmassa on todettu vähäisemmän avun riittävän.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:

  • työnantajamallilla eli korvaamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Työnantajamallissa viranhaltijan on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena,
  • palvelusetelillä, antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin. Palvelusetelistä tehdään viranhaltijapäätös, jossa määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Palveluntuottajan tulee olla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyväksymä,
  • ostopalveluna hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai
  • järjestämällä palvelun itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Henkilökohtainen apu, Päijät-Soten omana palvelutuotantona

Henkilökohtaisen avun palveluja tuotetaan omana palvelutuotantona koko Päijät-Soten toiminta-alueella, jos muut järjestämistavat eivät ole asiakkaalle soveltuvia tai hänen edun mukaisiaan. Henkilökohtaisessa avussa työskentelee 15 avustajaa, 2 lähihoitajaa ja palveluvastaava.