Aamu- ja iltapäivätoiminta

1. ja 2. luokkalaiselle tai erityistä tukea tarvitsevalle lapsellesi voidaan järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoiminta tuo lapsille ja nuorille, joilla on vamman aiheuttamaa rajoitetta toimintakykyyn, mahdollisuuden turvalliseen ja kuntouttavaan toimintaan ennen ja/tai jälkeen koulupäivän.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa voi saada erityishuoltolakiin perustuen. Palvelusta tehdään päätös yhdessä vammaispalvelujen työntekijän kanssa tehdyn arvion perusteella. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kirjataan lapsen erityishuolto-ohjelmaan (EHO). Tällöin toiminta sekä siihen liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Loma-ajan hoito tuo vastaavan tuen koulujen loma-aikoina.

Muiden lasten osalta hakemukset tehdään omaan kuntaan.