Tukea arkeen vammaisille

Arjessa selviytymiseen liittyvät jokapäiväiseen elämään kuuluvat asiat. Sellaisia voivat olla itsestä ja kodista huolehtiminen, liikkuminen, koulutus, työ, vuorovaikutus ja kommunikointi muiden ihmisten kanssa, ystävyyssuhteet ja harrastaminen.

Arjessa voi olla vaikeuksia selviytyä esimerkiksi kaupassa käynnistä, kodin siisteyden ylläpitämisessä, omien asioiden hoitamisessa tai ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä. Vaikeudet voivat johtua monista eri syistä, kuten kuormittavasta elämäntilanteesta, omasta tai läheisen pitkäkestoisesta työttömyydestä, mielenterveys- tai päihdeongelmasta, vammaisuudesta tai sairaudesta.

Jos sinulla tai läheiselläsi on vammaisuuden vuoksi vaikeuksia selvitä tavallisesta arjesta, ota yhteyttä Vammaispalveluihin jättämällä vammaispalveluhakemus.

Tulkkauspalvelu

Voit saada Kelan tulkkauspalvelua kuulovamman, kuulonäkövamman tai puhevamman vuoksi. Tulkkauspalvelua voi käyttää

  • työssä käymiseen
  • opiskeluun peruskoulun jälkeen
  • asiointiin
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
  • harrastamiseen tai virkistykseen

Lue lisää vammaisten tulkkauspalvelusta Vammaisten tulkkauspalvelu – kela.fi

 

Apteekkien lääkejakelu

Apteekeista on mahdollista saada lääkkeet valmiiksi jaettuna. Lääkärin tulee tehdä tästä merkintä lääkemääräykseen ja huolehtia mahdolliset muutokset apteekin tietoon. Lue lisää lääkkeiden annosjakelusta Kelan sivuilta ja oman apteekkisi sivuilta.

 

Siivouspalvelu

Siivouspalveluita tarjoavat useat yritykset. Nyt löydät kaikki Päijät-Hämeen ja Heinolan palvelut helposti yhdestä paikasta. Ikääntyneiden palveluneuvonnan palvelu­hausta löydät yksityisten palvelun­tuot­tajien palvelut, palveluse­telillä saatavat palvelut sekä julkiset palvelut.

 

Edunvalvonta

Henkilö voi tarvita edunvalvojaa esimerkiksi tilanteissa, joissa vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet hänen kykyään valvoa omia etujaan tai hoitaa asioitaan. Edunvalvojan määrää Digi- ja väestötietovirasto tai tuomioistuin. Edunvalvojana voi olla yksityishenkilö tai yleinen edunvalvoja. Digi- ja väestötietovirasto opastaa edunvalvonnan järjestämisessä ja valvoo edunvalvojia. Lue lisää aiheesta Digi- ja väestötietoviraston sivuilta. Tietoa yleisestä edunvalvonnasta löydät Oikeus.fi -sivustolta.