Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Voit saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, jos sinulla on pysyvä vammasta tai sairaudesta johtuva liikkumisen vaikeus ja et voi käyttää julkista liikennettä.

Sinulle voidaan myöntää kuljetuspalvelua taksilla tai invataksilla asuinkuntasi ja lähikuntien alueella. Kuljetuspalvelua voit käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä välttämättömiin työ tai opiskelumatkoihin. Sinulle myönnetty kuljetuspalvelu perustuu aina vammaispalveluin työntekijän kirjalliseen päätökseen.

Kuljetuspalveluhakemuksen liitteenä asiakasta pyydetään toimittamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lausunto vammasta tai sairaudesta aiheutuvasta toimintakyvyn tai liikkumisen erityisestä vaikeudesta. Kuljetuspalvelutarpeen arviointi perustuu palvelutarpeen selvittämiseen ja/tai palvelusuunnitelmaan sekä kuljetuspalveluhakemukseen. Vaikeavammaisuuden ja julkisten liikennevälineiden käytön kohtuuttoman suurien vaikeuksien arvioinnissa on lääkärinlausuntojen lisäksi kiinnitettävä huomiota myös muihin selvityksiin ja tarvittaessa tehtävään koematkaan.