Saattajapalvelu

Kuljetuspalveluun liittyvä saattajapalvelu on tarkoitettu vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaalle, joka tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, että taksin tai invataksin kuljettajan apu ei ole riittävä.

Saattajapalvelu tarkoittaa välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avustamista. Saattajapalvelun tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelun käyttö ja sitä voidaan käyttää vain samoihin tarkoituksiin kuin vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Saattajapalvelua ei voi ulottaa muihin tarkoituksiin kuin välittömästi kuljetuspalveluun liittyvään liikkumisessa avustamiseen. Se ei tarkoita avustamista muissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä toiminnoissa.