Auton muutostyöt, apuvälineet ja hankintakorvaus

Voit hakea auton hankintatukea tai autoon kohdistuvia välttämättömiä muutostöitä vammaispalvelu hakemuksella, jos tarvitset autoa päivittäisessä liikkumisessa.

Korvausta myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti mahdollisuus auton muutostöiden ja apuvälineiden avulla tukea vammaisen henkilön omatoimista liikkumista. Sekä auton hankintatuen että muutostöiden myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee autoa päivittäisessä liikkumisessaan ja korvaus kohdennetaan pääsääntöisesti työssäkäyviin ja opiskelijoihin sekä kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

Korvaus voidaan myöntää, vaikka vammainen henkilö ei itse pysty ajamaan autoa. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ei ole este autoavustuksen saamiselle.