Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön tuen, avun, hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella perhekodissa tai vaihtoehtoisesti myös hoidettavan omassa kodissa. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista ja se sopii kaikenikäisille.

Lyhytaikainen perhehoito on yksi vaihtoehto eripituisiin tilapäishoidon tarpeisiin. Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään omaishoidon tukimuotona eli omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ajaksi, vammaispalvelulain mukaisten vapaapäivien järjestämiseksi tai muusta syystä.

Tilapäinen perhehoito kestää yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Pitkäaikainen perhehoito on yksi asumisen vaihtoehto, joka on useimmiten pysyvä asumisen ja elämisen järjestely kestäen vuosia tai jopa vuosikymmeniä.