Näin hakeudut sosiaalipalveluihin

Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontapalvelut palvelevat asukkaita sosiaalihuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Jo asiakkaana olevia pyydetään ottamaan yhteys ensisijaisesti asioita hoitavaan palveluyksikköön ja siellä työskentelevään omaan työntekijään.

Sosiaalihuollon hätä- ja kriisitilanteissa palvelevat päivystyspalvelut

Sosiaalipäivystys

Poliisilaitoksella sijaitseva sosiaalipäivystys päivystää 24/7. Sosiaalityöntekijään saa yhteyden yleisen hätänumeron 112:n kautta. Sosiaalipäivystys huolehtii kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalveluiden tarpeiden arvioimisesta ja järjestämisestä kaikille väestöryhmille sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa pääasiassa virka-ajan ulkopuolella.

Lastensuojelun päivystys

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa palvelee lastensuojelun päivystysnumero ma-pe klo 8 – 15, p. 044 482 8200.

Ohjaus ja neuvontapalvelut

Ohjaus ja neuvonta Polku

Ohjaus ja neuvontapalvelut lapsiperheille, työikäiselle väestölle ja vammaisille henkilöille.

Polku palvelee ma-pe klo 9-15, p. 03 819 4850.
Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai chat-palveluilla. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Sosiaalihuollon neuvonnan chat avautuu yhtymän verkkosivuilta.

Polussa voi asioida myös paikan päällä Lahden Palvelutorilla, mikäli se on välttämätöntä. Asiointia puhelimitse tai chat-palveluilla suositellaan.

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri

Ohjaus ja neuvontapalvelut 65 vuotta täyttäneille henkilöille.

Siiri palvelee ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 9-16, p. 044 482 5050. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Myös chatin kautta voi asioida. Ikääntyneiden neuvonnan chat avautuu yhtymän verkkosivuilta.

Sosiaalipalveluihin hakeutuminen