Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kehityksen tukemiseksi sekä lasten ja heidän perheidensä itsenäisen selviytymisen vahvistamiseksi.

Perhetyö voidaan aloittaa jo asiakkaan tuen ja palvelujen arviointivaiheessa, jolloin työskentelyllä pyritään vastaamaan ajankohtaiseen tuen tarpeeseen sekä tuottamaan tietoa asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeista. Perhetyöntekijä työskentelee asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä kanssa perheen arjen elinpiirissä ja on yhteistyössä asiakkaan verkostojen kanssa.

Perhetyö

  • tukee vanhemmuutta
  • ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • vahvistaa perheen toimintakykyä
  • tukee perheen vuorovaikutustaitoja
  • tukee perheen sosiaalisen verkoston laajentamista.

Miten palvelua voi hakea?

Palveluun ohjaudutaan perheelle tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Voit ottaa yhteyttä Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontaan tai jättää sähköisen yhteydenoton sosiaalihuoltoon. Voit myös hakea perhetyötä Lapsiperheiden palvelujen hakemuksella.