Lapsiperheiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Lapsiperheiden sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia ja tuetaan lasten ja vanhempien arkea.

Sosiaalihuoltain mukainen sosiaaliohjaus

Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaaliohjaus on muutokseen tähtäävää suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä. Työskentely perustuu palvelutarpeen arvioinnissa määriteltyihin erityisen tuen tarpeisiin. Sosiaaliohjauksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämänhallintaa, edistää asiakkaan osallisuutta sekä ylläpitää sosiaalista toimintakykyä. Työskentely on tavoitteellista ja muutokseen tähtäävää. Sosiaaliohjaaja toimii asiakkaan omatyöntekijänä ja laatii asiakkaalle asiakassuunnitelman. Sosiaaliohjaaja tekee yhteistyötä sosiaalityöntekijän ja muun yhteistyöverkoson kanssa kokonaisvaltaisen tuen mahdollistamiseksi.

Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö

Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä asiakkaiden ja perheiden kanssa. Työskentely perustuu palvelutarpeen arvioinnissa arvioituihin tuen tarpeisiin ja erityisen tuen tarpeeseen sekä asiakassuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijä toimii asiakkaan omatyöntekijänä ja työskentelee asiakkaan kanssa muutoksen mahdollistamiseksi. Sosiaalityöntekijä pyrkii rakentamaan yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuuden tarvittavista palveluista ja yhteensovittamaan ne.

Tavoitteena on yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa asiakkaan ja perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Sosiaalityöntekijä tekee verkostoyhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta asiakas saa tarvitsemaan tukea ja apua oikeasta paikasta ja kokonaisvaltaisesti. Työn vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin. Tehtyä asiakastyötä myös dokumentoidaan.