Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan perheen tai perheenjäsenen tilannetta kokonaisvaltaisesti sekä pohditaan yhdessä voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisia tukitoimia.

Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja kartoittaa yhdessä sinun kanssasi perheesi tuen tarpeita ja tarvitsemianne sosiaalipalveluja.

Voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset tukea esimerkiksi
– perheellesi arjesta selviämiseen
– vanhemmuuteen
– lapsen kasvatukseen
– jaksamiseen liittyviin asioihin
– työllistymiseen liittyviin asioihin
– perheen taloudellisiin ongelmiin tai
– lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteisiin.

Palvelutarpeen arvioinnin tekee perheelle valittu työpari. Palvelutarpeen arviointi aloittaa sosiaalihuollon asiakkuuden. Palvelutarpeen arviointi kestää enintään kolme kuukautta, jonka aikana työntekijä tapaa lasta ja vanhempia yhdessä tai erikseen. Palvelutarpeen arviointiin kuuluu pääsääntöisesti myös kotikäynti. Palvelutarpeen arvioinnin aikana työntekijät kartoittavat perheen olosuhteita ja läheisverkostoja. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa esimerkiksi koulun, päiväkodin, neuvolan ja terveydenhuollon kanssa.

Perheelle tarjotaan ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi vanhemmuuteen, arjenhallintaan ja etuuksiin liittyen. Pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnin aikana kartoitetaan myös lastensuojelu asiakkuuden ja -tukitoimien tarve. Työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnista yhteenvedon, jossa ilmenee:

  • lapsen ja vanhempien mielipiteet tilanteestaan ja tuen tarpeestaan
  • työntekijän näkemys perheen tilanteesta ja tuen tarpeesta
  • jatkuuko asiakkuus sosiaalihuoltolain alaisissa palveluissa, lastensuojelun palveluissa vai päättyykö asiakkuus.

Kirjallinen yhteenveto lähetetään kirjeitse 12 vuotta täyttäneelle lapselle ja hänen huoltajilleen.