Perheohjaus ja lähityö

Tukea perheelle vanhemmuuteen ja lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Arjen tuen perheohjausta, lähityötä ja psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamisia on mahdollista saada tilanteissa, joissa varhaisella ja lyhytkestoisella tuella ajatellaan olevan vaikutusta perheen kokonaistilanteeseen (noin 1 – 5 tapaamista).

Perheohjaaja voi olla tukenasi, kun tarvitset apua arjen sujumiseen, kuten päivärytmiin, arjen rutiineihin, rajojen asettamiseen tai vuorovaikutukseen liittyen. Perheohjaaja voi auttaa myös vanhemmuuteen ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Työmme on keskustelevaa ja annamme myös konkreettisia neuvoja. Perheohjaaja tulee perheesi kotiin ja työskentelee rennolla ja myönteisellä otteella.

Lähityöntekijä työskentelee perheen lapsen tai nuoren kanssa, jos lapsella tai vanhemmalla on huolta kouluun, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyen. Voit jutella lähityöntekijän kanssa mieltäsi painavista asioita ja saada tukea esim. koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyen. Lähityöntekijällä on osaamista myös erilaisiiin neuropsykiatrisiin (nepsy) haasteisiin liittyen. Teemme työtä perheesi kotona tai muussa sinulle sopivassa paikassa.

Psykiatriset sairaanhoitajat tukevat kokonaisvaltaisesti perheen terveyttä, hyvinvointia ja elämänhallintaa. Työmme on edistää perheenjäsenten mielen hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden häiriöitä. Voimme tukea lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä erityisissä haasteissa. Autamme perhettä sopeutumaan kuormittavissa ja kriisiytyneissä elämäntilanteissa, kuten esimerkiksi parisuhdeongelmissa, perheenjäsenen sairastuessa tai päihdeongelmissa. Teemme työtä pääsääntöisesti perheesi kotona.

Miten perheohjausta voi hakea?

Jos perheesi tarvitsee tukea vanhemmuuteen tai lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä arjen tuen palveluihin soittamalla palvelunumeroon tai täyttämällä sähköisen hakulomakkeen.