Tehostettu perhetyö

Tehostettua perhetyötä järjestetään lastensuojeluasiakkuuden aikana. Tehostettu perhetyö on avohuollon tukitoimi ja sen järjestäminen perustuu yhteistyöhön asiakasperheen kanssa.

Tehostettu perhetyö on kotiin vietävää työskentelyä, joka perustuu lapsen ja perheen kanssa sovittuun ja suunniteltuun tavoitteeseen. Tavoite liittyy muutostarpeeseen, joka lapsen ja/ tai perheen olosuhteissa on lastensuojelun näkökulmasta arvioitu välttämättömäksi. Työskentelytavoista ja tapaamiskerroista sovitaan yhdessä perheen kanssa. Työskentelyn tavoitteiden toteutumista arvioidaan tehostetun perhetyön aikana yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.