Sijaishuolto

Sijaishuollossa lapsen hoito ja kasvatus järjestetään kodin ulkopuolella.

Sijaishuoltoa voidaan toteuttaa avohuoltona, kiireellisellä sijoituksella, huostaanotolla tai jälkihuoltona. Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa omalla toiminnallaan terveyttään ja kehitystään.

Lapsi voidaan myös sijoittaa kodin ulkopuolelle lyhytaikaisesti. Avohuollon sijoitukseen voidaan sijoittaa myös lapsi yhdessä perheensä kanssa. Sijaishuollossa työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Sijoituksen aikana tuetaan perhettä sekä lapsen ja vanhempien yhteydenpitoa sekä tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että lapsi voisi palata takaisin kotiin, jota arvioidaan säännöllisesti muun muassa asiakassuunnitelmaneuvotteluissa lapsen, perheen, sijaishuoltopaikan ja sosiaalityön kesken.