Avohuolto

Lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia ja perheitä tuetaan ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla.

Avohuollon tukitoimet ovat 12 vuotta täyttäneelle lapselle ja perheelle vapaaehtoisia. Avohuollon tukitoimista ja niiden tavoitteista sovitaan asiakassuunnitelmassa yhdessä lapsen, perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia voivat esimerkiksi olla:

 • lastensuojelun sosiaalityö tai sosiaaliohjaus
 • toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • tuki ja apu lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
 • lapsen taloudellinen tukeminen
 • tukihenkilö tai -perhe
 • lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut
 • tehostettu perhetyö
 • loma- ja virkistystoiminta
 • vertaisryhmätoiminta
 • lapsen tai perheen sijoitus avohuollon tukitoimena
 • muut lasta tai perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.