Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksut

Täältä löydät tietoa tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuista ja niihin vaikuttavista tuloista ja vähennyksistä.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen kuukausimaksun perusteet ja käyttövara

Ympärivuorokautisen palveluasumisen kuukausimaksu sisältää tukipalvelut ja muut ympärivuorokautiseen palveluasumiseen liittyvät palvelut (ateria- vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja turvapalvelut, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut vastaavat asumista tukevat palvelut). Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. 

Palvelujen lisäksi asiakkaalta peritään huoneistosta vuokra kunkin yksikön mukaisen vahvistetun taksan mukaan € / m². Vuokra sisältää vesimaksun.

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset

Jos molemmat puolisot ovat samassa palvelussa, maksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista

Asiakkaalle jäätävä käyttövara on ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vähintään 167 € / kk

Vuokrasopimuksen mukaisen vuokran perii vuokranantaja.

Asiakasmaksuissa huomioitavat tulot

Asiakasmaksuun vaikuttavina tuloina huomioidaan jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulon hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä.

Tuloina huomioidaan sijoitusasunnon tuotto, laskennallinen metsätulo, vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki.

Vähennykset

Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavista tuloista voidaan vähentää tulonhankkimisesta aiheutuneita kustannuksia, kuten sijoitusasunnon hoitovastike, tai muita kuluja, kuten edunvalvojan palkkio tai elatusmaksu. Tuloista tehtävien vähennysten huomioiminen edellyttää tositteiden esittämistä.

Sijoitusasunto

Sijoitusasunnon osalta tulona huomioitaisiin asunnosta saatu vuokra tulonhankkimismenoilla (hoitovastike, sijoituslainan korko) vähennettynä. Sijoituslainan tai mahdollisen yhtiölainan lyhennyksiä ei huomioida vähennyksenä

Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu

Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen tehostetun palveluasumisen alkamista

Edunvalvojan palkkio

Vähennyksenä huomioidaan edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä valtuutetun palkkio enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena.

Asumiskulut ennen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä

Vähennyksenä huomioidaan todelliset, kohtuulliset asumismenot ennen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä. Kohtuullisella tarkoitetaan kohtuullista vuokraa ja muita pakollisia asumismenoja (mm. kotivakuutus) vähennettynä asumistuella. Mikäli asiakaan puoliso jää asumaan asuntoon, huomioidaan vähennyksinä vain puolet todellisista asumiskuluista

Omistusasunto

Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut (vastike, sähkö, kotivakuutus, lämmityskustannukset, kiinteistövero, tontin vuokra) viimeisten kuuden kuukauden ajalta tai siihen asti, kunnes asiakas myy omistusasuntonsa (maksimi kuitenkin 6 kk). Asuntolainasta kuluina huomioidaan vain korkomenot.

Vuokra-asunto

Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut (kotivakuutus, sähkö) asuinhuoneiston irtisanomisajalta

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut (kotivakuutus, sähkö) kolmelta kuukaudelta

Muut vähennykset

Kohtuulliset asumismenot

Vähennyksenä huomioidaan kohtuulliset asumismenot, kuten kohtuullinen vuokra ja kotivakuutus vähennettynä asumistuella

Lääkkeet ja muut hoitotuotteet

Vähennyksenä huomioidaan terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä hankitut lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet, joihin asiakas on oikeutettu saamaan sairausvakuutuslain nojalla korvausta. Nämä lääkekustannukset huomioidaan vähennyksenä enintään sairausvakuutuslain vuosiomavastuun mukaisena.

Myös muut kuin edellä mainitut. lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet voidaan huomioida vähennyksenä, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne henkilön terveydelle tarpeellisiksi. Huomioiminen edellyttää lausuntoa tai muuta selvitystä.

Maksujen keskeytykset

Mikäli asiakas joutuu sairaalahoitoon, keskeytyy ympärivuorokautisen palveluasumisen maksu sairaalassa olon ajalta. Mikäli asiakas on kotilomalla, keskeytyy ympärivuorokautisen palveluasumisen maksu 5 päivän karenssin jälkeen. Karenssi lasketaan täysinä vuorokausina. Jos esimerkiksi. kotilomalle lähtö on maanantaina ja paluu seuraavan viikon maanantaina, karenssi kestää tiistaista lauantaihin. Sunnuntailta ei tule hoivamaksua, ja ateriat keskeytyvät tiistaista sunnuntaihin. Vuokra ei keskeydy.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä Päijät-Sote -sivuston chattia. Neuvonta ja ohjaus ovat maksuttomia. Voit asioida myös anonyymisti.