Päijät-Hämeen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – TYP on Työllisyyden kuntakokeilun, Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kelan yhteistä toimintaa, jonka avulla edistetään työnhakijan työllistymistä tai parannetaan hänen työllistymisedellytyksiään.

Monialaisessa yhteispalvelussa voit saada tukea oman polun löytämiseksi kohti työelämää tai opintoja. Keskustellaan ja etsitään yhdessä reittiä, miten edetään kohti tavoitteitasi. Monialaisessa yhteispalvelussa saat omat työntekijät työllisyys- ja sosiaalipalveluista, joita tapaat tiiviisti ja he kulkevat rinnallasi palvelun ajan. Lisäksi voit tavata terveydenhoitajaa ja kelan kuntoutuksen asiantuntijaa.

Työntekijöiden tiivis yhteistyö helpottaa sinua asioiden hoitamisessa. Palvelut suunnitellaan kanssasi tarpeittesi mukaan. Palvelut tukevat sinua esim. tulevaisuuden suunnittelussa, arjen hallinnassa, terveyteen tai kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, ammatinvalinnassa, opiskelu- tai työpaikan hakemisessa tai työkokemuksen saamisessa.

Palvelut ovat tarkoitettu Päijät-Soten alueella asuville 17–64-vuotiaille työnhakijoille

Monialaisen yhteispalvelun tarve arvioidaan, kun

 • työnhakija on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
 • alle 25-vuotiaalla työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta
 • yli 25-vuotiaalla työttömyys on kestänyt vähintään 12 kuukautta.

Palvelun aikana on mahdollisuus

 • tutustua erilaisiin töihin tai lisätä työkokemusta omassa ammatissa työkokeilun tai määräaikaisen palkkatuetun työn avulla (työpajoissa, yhdistyksissä, avoimilla työmarkkinoilla)
 • saada ammatinvalinnanohjausta
 • hakea kursseille, koulutuksiin
 • osallistua kuntouttavaan työtoimintaan
 • saada ohjausta arjen hallintaan, tukea muutosten toteuttamiseen
 • osallistua työ- ja toimintakykyä tukevaan terveystarkastukseen ja saada terveysneuvontaa
 • selvitellä Kelan kuntoutuspalveluja
 • saada tukea työllistymiseen.

Miten haet palvelua?

Voit tiedustella palveluun pääsyä sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta Polusta, Päijät-Hämeen TYP Lahdesta, Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilustaTyö- ja elinkeinotoimistosta tai Kelasta.