Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta auttaa työtoiminnan asiakasta pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin parantamalla asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua sekä työttömyysturvalain mukaista työllistymistä edistävää palvelua. Työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttava työtoiminta voi kestää 3 -24 kuukautta kerrallaan. Osallistumispäiviä voi olla 1-4 viikossa ja 4-8 tuntia päivässä.

Aktivointisuunnitelma

Henkilö, jonka työttömyys on pitkittynyt lain kuntouttavasta työtoiminnasta edellyttämällä tavalla, on oikeus ja myös velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman / monialaisen työllistymissuunnitelman laadintaan. Aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunitelma tehdään yhdessä TE-palvelujen tai kuntakokeilukuntien (Lahti, Orimattila, Asikkala, Hollola ja Kärkölä) omavalmentajan, sosiaalitoimen omatyöntekijän ja asiakkaan kanssa.

Suunnitelmassa kartoitetaan palvelutarpeet ja asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta yhdessä mietitään erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja. Jos henkilö ei tule työllistymään tai hänelle ei voida tarjota työllistymistä edistäviä palveluja, hänen kohdallaan voi vaihtoehtona olla kuntouttava työtoiminta.

Etuudet kuntouttavan työtoiminnan ajalta

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujalle maksetaan työtoimintapäiviltä työmarkkinatuen lisäksi kulukorvaus yhdeksän euroa päivältä sekä harkinnanvaraiset matkakulut halvimman matkustustavan mukaan edellyttäen, että osallistumisesta on aiheutunut todellisia matkakustannuksia.

Miten haet palvelua?

Voit hakeutua kuntouttavaan työtoimintaan ottamalla yhteyttä sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvonta Polkuun tai jättämällä sähköisen yhteydenottopyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi. Voit myös hakeutua palveluun Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston tai kuntakokeilun kautta.