Asumispalvelut aikuisille

Asiakkaille on tarjolla päivystys-, tilapäis- ja tuettua asumista eri asumisyksiköissä, joissa tuetaan arjen ja asumisen onnistumista sosiaalisen kuntoutuksen keinoin.

Työskentely asumispalveluissa tapahtuu yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaan ohjaten, motivoiden ja tukien (esimerkiksi kotikäynnit, päivätoimintaryhmät sekä palveluohjaus- ja asioinnin tuki). Tuetussa asumisessa saat ammattilaisten tukea ja ohjausta asumisvalmiuksiisi ja elämäntilanteeseesi niin kauan kuin se on tarpeen.

Jos jäät asunnottomaksi tai tarvitset tukea asunnon löytämiseksi, voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polkuun tai jättää sähköisen yhteydenottopyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi.

Apilakadun yksikkö

Apilakadun yksikön tilapäinen, tuettu asuminen on matalan kynnyksen palvelu. Asumispalveluja tarjoavat päivystys- ja tilapäisasumista ensisijaisesti pitkäaikaisasunnottomille yksilöllisesti, tavoitteellisesti moniammatillisesti arjessa tukien.

Apilakadulla on tilapäisen asumisen asuntoja 16, jossa asumisajat vaihtelevat 1-6kk. Asumispalveluissa työskentelee 10 lähityöntekijää kolmessa vuorossa sekä yksi sosiaaliohjaaja, joka on paikalla virka-aikana. Yksikössä saat tukea päihteettömyyteen sekä valmennusta itsenäisen asumisen taitoihin.

Nikulan yksikkö

Nikulan asumisyksikössä asuvat ne asunnottomat, jotka eivät ole tällä hetkellä motivoituneita päihteettömyyteen. Nikulan asumispalveluista, sinua tuetaan päihteettömyyteen ja valmennetaan itsenäisen asumisen taitoihin. Asumisyksikön alueella päihteiden käyttäminen on kielletty.

Nikulassa tukiasuntoja on yhteensä 29, joista pieni osa on soluasuntoja. Yksikön päiväkeskuksessa on asukkaiden vapaassa käytössä pieni kuntosali, biljardi ja tv-huone. Asumisyksiköissä asumisen jälkeen asuminen voi jatkua esimerkiksi välivuokratuissa, tuetuissa vuokra-asunnoissa. Myös ns. normaaleille asuntomarkkinoille voi siirtyä, mikäli tuen tarvetta ei enää ole tai se on vähäistä.

Nikulan asumisyksikössä työskentelee sosiaaliohjaaja ma-pe 8-16.00 ja lähityöntekijät klo 8-18.00. Viikonloppuisin vartijakäynnit.

Eteläinen Rengastie

Eteläisen Rengastien tuettu asuminen on päihteettömyyteen motivoituneille ja sitoutuville asunnottomille suunnattua asumista. Eteläiselle rengastielle siirrytään useimmiten eri asumispalveluyksiköistä, kun halutaan pysyä päihteettömänä ja halutaan kokeilla normaalia vuokra-asumista. Eteläisellä Rengastiellä on myös kriisiasuntoja erilaisissa kriisitilanteissa oleville asiakkaille. Eteläisen Rengastien asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita rivitalomiljöössä. Eteläisellä Rengastiellä ei ole henkilökuntaa paikalla. Tarvittaessa tukea saa Nikulan asumispalveluista.

Sammonkadun yksikkö

Sammonkadun asumisyksikkö on suunnattu ikääntyneemmille ja esteetöntä asumista tarvitseville asiakkaille. Päihteiden käyttö omassa kodissa on sallittua, kunhan siitä ei aiheudu häiriötä. Asiakkaiden tarvitsemat muut tukipalvelut, esimerkiksi kotihoito räätälöidään jokaiselle yksilöllisesti yhteistyössä sosiaalityön kanssa. Sammonkadulla on yhteensä 26 tukiasuntoa, yhteinen kerhotila ja kuntosali. Yksikössä työskentelee kaksi työntekijää ja he ovat paikalla arkipäivisin virka-aikana.