Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus aikuisille

Sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella tuetaan asiakkaita muutokseen, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa sekä vähentämään huono-osaisuutta. Sosiaalityön- tai sosiaaliohjauksen palvelusta voi olla apua esimerkiksi työttömyyden pitkittyessä, asumisen ongelmien, päihde- tai mielenterveysongelmien tai arjessa selviytymisen vaikeuksien vuoksi.

Sosiaalityössä kartoitetaan asiakkaan tuen tarpeet ja rakennetaan asiakkaan tarpeisiin vastaava sosiaalisen tuen ja sosiaalipalvelujen kokonaisuus. Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka kulkee asiakkaan rinnalla koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan ja tekee asiakkaan kanssa yhteistyötä myös muiden palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Miten haet palvelua?

Mikäli olet työikäinen (18–64-vuotias), eikä luonasi asu alaikäisiä lapsia, voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvonta Polkuun tai jättää sähköisen yhteydenottopyynnön sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelua järjestetään työikäisille myös Lapsiperhepalveluissa ja Päijät-Hämeen TYP:ssa (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu).