Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu

Jokapäiväisestä elämästä ja arjesta selviytyminen edellyttää kykyä liikkua paikasta toiseen. Sairaus, vamma tai muu vastaava syy voivat vaikeuttaa tai estää liikkumista itsenäisesti julkisilla kulkuvälineillä tai omatoimisesti kävellen tai pyöräillen.

Julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on esteetöntä ja ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Jos henkilön itsenäinen liikkuminen ja asiointi julkisilla liikennevälineillä ei onnistu sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia, voidaan häntä tukea liikkumista tukevilla palveluilla.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu (kuljetuspalvelu) on tarkoitettu edistämään hakijan itsenäistä selviytymistä jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamisessa, kuten asioinnit kaupassa, apteekissa tai pankissa oman kunnan alueella.
Liikkumisen tuen palvelujen myöntäminen perustuu hakijan palvelutarpeen selvittämiseen.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tuen palvelua ei voi käyttää käynteihin lääkärin vastaanotolla, terveysasemalla tai muussa lääkärin määräämässä hoidossa. Nämä matkat ovat Kelan korvauksen piirissä.

Miten haet palvelua?

Voit hakea liikkumisen tuen palvelua sähköisesti Omapalvelun kautta, täyttämällä Työikäisten palvelujen hakemuksen. Voit myös hakea liikkumisen tuen palvelua tulostettavalla lomakkeella. Jos sinulla on kysyttävää kuljetuspalvelusta, ota yhteyttä sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontaan. Vammaisten kuljetuspalveluista vastaa Vammaispalvelut.