Tukea arkeen aikuisille

Arjessa selviytymiseen liittyvät jokapäiväiseen elämään kuuluvat asiat. Sellaisia voivat olla itsestä ja kodista huolehtiminen, liikkuminen, koulutus, työ, vuorovaikutus ja kommunikointi muiden ihmisten kanssa, ystävyyssuhteet ja harrastaminen.

Arjessa voi olla vaikeuksia selviytyä esimerkiksi kaupassa käynnistä, kodin siisteyden ylläpitämisessä, omien asioiden hoitamisessa tai ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä. Vaikeudet voivat johtua monista eri syistä, kuten kuormittavasta elämäntilanteesta, omasta tai läheisen pitkäkestoisesta työttömyydestä, mielenterveys- tai päihdeongelmasta, vammaisuudesta tai sairaudesta.

Jos sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia tavallisesta arjesta selviytymisessä, voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontaan tai jättää sähköisen yhteydenottopyynnön sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

 

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin vaikuttavat asiakkaan terveys, asuminen, toimeentulo, sosiaaliset suhteet, voimavarat ja vahvuudet sekä aiemmat ja nykyiset palvelut.

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin vaikuttavat asiakkaan terveys, asuminen, toimeentulo, sosiaaliset suhteet, voimavarat ja vahvuudet sekä aiemmat ja nykyiset palvelut.