Elämäntilannekriisit

Kriisitilanne on ennalta-arvaamaton äkillinen tilanne, johon ei ole voinut varautua etukäteen. Kriisitilanteessa ihmisellä ei ole aikaisempia kokemuksia tai keinoja, joiden avulla voisi selviytyä tilanteesta.

Kriisi voi olla esimerkiksi oma tai läheisen vakava sairastuminen, perhe- , lähisuhde- tai muu väkivalta, onnettomuus, tulipalo, kuolema ja rikoksen uhriksi joutuminen. Kriisitilanteessa on kyse perustavaalaatua olevasta muutostilanteesta, johon voi saada apua Työikäisten palveluista.

Sosiaalipäivystys huolehtii kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalveluiden tarpeiden arvioimisesta ja järjestämisestä kaikille väestöryhmille sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa. Sosiaalipäivystyksessä muun muassa arvioidaan lastensuojelun tarvetta, tarjotaan psykososiaalista tukea akuuteissa kriisitilanteissa, tuetaan lähisuhdeväkivaltatilanteissa, autetaan asiakkaita akuuteissa ongelmatilanteissa ja ohjataan asiakkaita heille tarpeellisten sosiaali- ja kriisipalveluiden piiriin.