Hoitoketjun lähtökohdat ja tavoitteet

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen hoitoketjun lähtökohtana oli selkeä tarve neuropsykiatristen häiriöiden varhaisesta tunnistamisesta.

Hoitoketjun lähtökohdat ja tavoitteet

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen hoitoketjun lähtökohtana oli selkeä tarve neuropsykiatristen häiriöiden varhaisesta tunnistamisesta, kuntoutuksesta ja hoidosta Päijät Hämeen alueella. Jo olemassa olevan hyvän yhteistyön pohjalta onnistuttiin kokoamaan vuoden 2014 alussa sekä ammatillisesti laaja että alueellisesti edustava hoitoketjutyöryhmä.

Työryhmän tehtävänä oli selkiyttää neuropsykiatristen häiriöiden määritelmää sekä eri ikäryhmissä tapahtuvaa varhaista tunnistamista, kuntoutusta, tukitoimia ja hoitoa. Työryhmän tehtävänä oli myös määrittää näiden toimenpiteiden toteuttamiseen ja koordinointiin liittyvät vastuut alueellamme.

Hoitoketjutyön tavoitteena oli vahvistaa neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa varhaista tukea ja kuntoutusta sekä heidän kanssaan toimivien ammattilaisten tietoja ja taitoja. Työn tavoitteena oli myös selkiyttää palvelujärjestelmän kokonaisuutta, hoidon porrastusta ja eri toimijoiden vastuun jakoa hoitoketjussa. Työryhmän tavoitteena oli myös antaakonkreettisia kehittämisehdotuksia.

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen hoitoketjun kuvaus on laaja ja kattava. Hoitoketjun näkyvyyden ja käytettävyyden varmistamiseksi siitä tehdään myös Terveysporttiin sopiva lyhennetty versio.

Hoitoketju lähtee valmistuttuaan arvioitavaksi perus- ja erikoistason toimijoille, joiden toivotaan ottavan siihen kantaa ja ehdottavan parannuksia. Hoitoketjutyö on jatkuvaa kehittämistä, joka perustuu yhteiseen suunnittelun ja tekemiseen, rohkeaan arviointiin ja tarvittaessa uusiin ratkaisuihin.

Risto Raivio

Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, ylilääkäri

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

 

Työryhmä

 • Pirjo Sipiläinen, ylilääkäri, PHKS, nuorisopsykiatria, puheenjohtaja
 • Maarit Erola, osastonhoitaja, PHKS, nuorisopsykiatria, sihteeri
 • Vesa Lappalainen, vs. osastonhoitaja, PHKS, nuorisopsykiatria, sihteeri
 • Sirpa Ernvall, hyvinvointipäällikkö, Oiva
 • Heidi Forsell, sosiaaliohjaaja, Oiva
 • Jaana Hahl-Viljanen, toimintaterapeutti, PHKS, nuorisopsykiatria
 • Pia Hirviniemi, toimintaterapeutti, Heinola
 • Tiina Hyytiäinen, psykologi, Oiva
 • Kaarina Kaikkonen, kouluterveydenhoitaja, Aava
 • Noora Kallioinen, erityisopettaja, Aava
 • Minna Karjalainen, psykologi, PHKS, lastenpsykiatria
 • Helena Kaski, kuntoutusohjaaja, PHKS, lasten ja nuorten neurologia
 • Hanna-Leena Keskitalo, psykologi, Eteva
 • Päivi Kilpinen-Loisa, apulaisylilääkäri, Lahti
 • Eija Kinnunen, palvelupäällikkö, Lahti
 • Marja Koivisto, hyvinvointipäällikkö, Oiva
 • Anu Kujala, neuropsykologian erikoispsykologi, PHKS, lasten ja nuorten neurologia
 • Sari Lahti, lastensuojelupäällikkö, Oiva
 • Nina Lehtinen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Heinola
 • Annika Liimatainen, psykologi, PHKS, nuorisopsykiatria
 • Päivi Mykrä, johtava sosiaalityöntekijä, Lahti
 • Mirka Norta, toimintaterapeutti, Lahti
 • Marja Okker, ylilääkäri, PHKS, lastenpsykiatria
 • Jani Penttilä, nuorisopsykiatri, Lahti
 • Paula Pyykkönen, terveydenhoitaja, Oiva
 • Katja Raita, sosiaalipäällikkö, Aava
 • Teemu Rissanen, erikoislääkäri, PHKS, nuorisopsykiatria
 • Sinikka Ruokoselkä-Palonen, johtava sosiaalityöntekijä, Aava
 • Tanja Ruuttula, koulupsykologi, Heinola
 • Johanna Saastamoinen, erityisopetuksen suunnittelija, Lahti
 • Elina Salmijärvi, asiakasprosessivastaava, Eteva
 • Päivi Salonen, lääkäri, Oiva
 • Eeva Sinkkonen, kuntoutusohjaaja, PHKS, lastenpsykiatria
 • Anna-Kaisa Suomela, kouluterveydenhoitaja, Oiva
 • Heli Sätilä, ylilääkäri, PHKS, lasten ja nuorten neurologia
 • Helena Terävä, erikoislääkäri, Päijät Hämeen perheneuvola
 • Hannele Tommo-Kuosmanen, koulupsykologi, Lahti
 • Niina Turku, psykologi, Päijät-Hämeen perheneuvola

 

Lähdeviitteet ja linkit

Lähdeviitteet:

Isomettä J. ”Parasta oli, että työntekijä vaivautui tulemaan meille asti, monta kertaa.” Kokemuksia ratkaisukeskeisestä

neuropsykiatrisesta valmennuksesta. 2012. Opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu.

Koskentausta T., Sauna-aho O., Varkila-Saukkola L. Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus. Duodecim 2013; 68, 587-593.

Moilanen, 1., Mattila, M-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 2012;128:1453-62.

Närhi, V. & Puustjärvi, A. ADHD-valmennus. Käypä Hoito -suositus (julkaistu 24.11.2011).

http:/www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksetsuositus?id=nix01018

Paananen, M., Heinonen, J., Knoll, J., Leppänen, U. & Närhi, V. Maltti — tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen

ryhmäkuntoutus. Niilo Mäki Instituutti. Kummi 8 Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. 2011, Jyväskylä.

Prevatt, F. & Yelland, S. An Empirical Evaluation of ADHD Coaching in College Students. J Atten Disord. 2013 Mar 18.