Opiskelijat

Tältä sivulta löydät opiskelijoille suunnatut hakemukset ja lomakkeet.

MRSA-altistusten seuranta

Kysely MRSA -altistuksesta

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä seurataan tehostetusti MRSA-altistuksia. Pohjoismaiden ulkopuolella potilastyötä tehneet henkilöt ovat voineet altistua MRSA-bakteerille. Altistuneet kuuluvat riskiryhmään 3 vuoden ajan altistumisen jälkeen. Potilashoitoon osallistuvilla henkilöillä tulee olla negatiiviset MRSA-näytteet. Altistuneelta henkilöltä otetaan MRSA-viljelynäytteet nenän limakalvolta, nielusta sekä käsien ihon vauriokohdista (haavat, ekseemat).

Seuraamme opiskelijoiden mahdollista MRSA-altistusta oheisella kyselyllä. Opiskelijan tulee täyttää liitteenä oleva lomake, joka palautetaan opiskeljan toimesta kyseisen harjoittelujakson osastonhoitajalle 2 viikkoa ennen jakson alkamista.  Lomake on harjoittelujaksokohtainen.

Harjoitteluyksikön osastonhoitaja toimittaa lomakkeet hygieniahoitajalle, osoitteeseen SHAL. Mikäli MRSA-altistusriski on olemassa, opiskelija ohjataan näytteenottoon. Näytteenotosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa oppilaitos.

Tiedusteluihin vastaa hygieniahoitaja Anne Reiman puh. 03 819 2525, sähköposti: [email protected].