Ammattikorkeakoulu- ja opistotason opiskelijat suitsuttavat hyvinvointialuetta harjoittelupaikkana 

Arviot kerätään valtakunnallisella kyselyllä. Erityisen hyvät arvostelut kyselyssä ovat saaneet kuntoutus, lasten neurologian päiväosasto, keskoslapsia hoitava osasto, lastentautien poliklinikka, aikuisten neurologia ja sisätautien osasto.  

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimiala sai kokonaisuudessaan erinomaiset arviot opiskelijoiden suositteluindeksillä mitattuna: arvosanaksi tuli 9,1 asteikolla nollasta kymmeneen.  

Kuntoutuksessa harjoittelujaksoilla Päijät-Sotessa on vuosittain lähes sata opiskelijaa useista eri ammattiryhmistä. Neljä viidestä kuntoutuksessa harjoittelussa olleesta haluaa suositella Päijät-Sotea opiskelijatovereilleen. Opiskelijat kokivat ohjaussuhteet erityisen toimiviksi: ohjaus oli yksilöllistä, kunnioittavaa ja hyväksyvää, vuorovaikutus oli molemminpuolista. Opiskelijat kokivat myös saaneensa harjoittelujaksolta valmiuksia siirtyä työelämään.  

Päijät-Soten erikoissairaanhoidon harjoittelujaksoilla opiskelijoiden mielestä erityisen hyvää ovat ohjaukselliset lähtökohdat ja ohjaussuhteen toimivuus. 

– Olemme vahva opiskelijoiden harjoituspaikkojen järjestäjä. Äskettäin teimme Helsingin yliopiston kanssa sopimuksen yliopiston logopedian opiskelijoiden kliinisten opetusjaksojen pysyvästä järjestämisestä ja se vahvistaa asemaamme edelleen. Kiittävä palaute lämmittää mieltä ja kannustaa meitä myös jatkossa täyttämään opiskelijoiden toiveet, kertoo kuntoutuksen tulosaluejohtaja Veli-Pekka Hakanen. 

Ison kiitoksen Hakanen lähettää harjoittelupaikkoja järjestäville työyhteisöille ja opiskelijaohjaajille. 

Hiljattain Päijät-Hämeen keskussairaala ja Hollolan sote-keskus saivat valtakunnallisessa koulutuspaikkakyselyssä tunnustusta myös lääkäreiden ammatillisesta jatkokoulutuksesta.

Päijät-Soten tavoitteena on olla Suomen sote-alan paras työpaikka ensi vuoden alussa.