Alkoholin varhaista riskikäyttöä seulottiin viime vuonna yli 11 000 kertaa

Potilas lääkärin vastaanotolla
Varhainen alkoholin riskikäyttöön puuttuminen on tällä hetkellä jokapäiväisenä työkaluna muun muassa avosairaanhoidossa.

 

Päijät-Soten palveluissa asiakkaiden kanssa otetaan puheeksi alkoholin käyttö jo ennen kuin ongelmat ehtivät kasaantua. Viime vuonna alkoholin varhaista riskikäyttöä seulottiin yli 11 000 kertaa. Riskipisteraja ylittyi joka kuudennella seulotuista. Ehkäisevä päihdetyö ja alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen on edullisempaa kuin alkoholiriippuvuuden hoito.

– Päijät-Hämeessä alkoholiongelma koskettaa laajaa väestönosaa: Hyvinvointialueessa seulotuista potilaista alkoholin käytön riskipisteraja ylittyi joka kuudennella. Työikäisten miesten alkoholin liikakäyttö on maan korkeinta ja riskipisteet ylittyivät joka kolmannella. Työikäisillä naisilla raja ylittyi joka kuudennella seulotuista potilaista. Ikääntyvistä miehistä riskikäyttäjiä oli joka kymmenes.  Alkoholiperäisten ennenaikaisten kuolemien määrä on maan korkeimpia Päijät-Hämeessä. Lyhytneuvontaa mini-intervention keinoin tilanteeseensa sai 55 % riskikäyttäjistä, kertoo ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio.

– Tavoitteenamme on varhaisella puutumisella estää alkoholin aiheuttamia sairauksia kuten alkoholimaksasairauksia ja haimatulehdusta, sydämen rytmihäiriöitä ja verenpainetautia, aivoverenvuotoja, neurologisia ja psykiatrisia sairauksia, syöpää ja ehkäistä tapaturmia. Torjumme myös sosiaalista ja ylisukupolvista syrjäytymistä. Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi pahimmillaan aiheuttaa syntyvälle lapselle vakavia ja pysyviä keskushermoston ja muiden elinten toimintahäiriöitä, kertoo toimintamallia hyvinvointialueessa edistäneen johtoryhmän puheenjohtaja, laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri Maria Virkki.

THL on arvioinut alkoholista johtuvien haittojen kustannusten Suomessa olevan useita miljardeja vuodessa. Puheeksi ottamisella pyritään herättämään ihmisen kiinnostus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Varhainen alkoholin riskikäyttöön puuttuminen on tällä hetkellä jokapäiväisenä työkaluna hyvinvointialueen avosairaanhoidossa, erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja vuodeosastoilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, neuvolapalveluissa, vammaispalvelujen asumispalveluissa sekä ikääntyneiden palveluissa. Toimintamallin käyttö laajentuu edelleen muun muassa suun terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.

Hyvinvointialueen toimintamalli alkoholin riskikäytön varhaiseen tunnistamiseen, mini-intervention tekemiseen sekä rakenteiseen ja systemaattiseen kirjaamiseen voitti hiljattain valtakunnallisen TerveSos-yleisöäänestyspalkinnon ja nousi kilpailun kolmen finalistin joukkoon. Yleisön suosikki palkittiin 1000 eurolla.