Akuutti24:n päivystyksessä viivettä

Myös potilaiden siirtyminen osastoille on ollut selvästi tavanomaista hitaampaa yhtymän täyden osastopaikkatilanteen vuoksi.

Pyydämme potilailta läheisineen kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Koko yhtymä tekee parhaansa kuormitustilanteen helpottamiseksi.