Mielenterveys­palvelut aikuisille

Mielenterveyden ongelmiin haetaan apua ensisijaisesti omasta Sote-keskuksesta, opiskeluterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta. Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ennalta ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Sote-keskusten mielenterveyspalveluissa hoidetaan potilaita, joilla on lieviä ja keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä. Mielenterveyspalveluissa aikuisasiakkaiden kanssa pyritään löytämään voimavaroja ja keinoja selvitä kuormittavissa elämäntilanteissa tai erilaisissa tunne-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä vaikeuksissa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä sekä ohjata tarvittaessa jatkohoitoon tai muihin palveluihin.

Ota yhteyttä omaan Sote-keskukseen. Sote-keskuksissa asioiminen vaihtelee asuinpaikkasi mukaan.